Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА: Публикуван е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене, приета с Решение № 7 от 17.03.2003 г. на Общински съвет […]

» Read more