Община Община Белене получи фабрично нови, неупотребявани специализирани машини, техника и оборудване

В изпълнение на проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България, Община Белене получи фабрично нови, неупотребявани специализирани машини, техника и оборудване: • Автовишка – Марка „BUMER“, модел „BMR – 14“ , […]

» Read more