Покана за публично обсъждане за актуализация на Бюджета на Община Белене за 2020 г.

дата на публикуване: 14.12.2020 г. ПРИЛОЖЕНИЯ: Актуализация Бюджет прил. 1-1. Актуализация Бюджет прил. 1-2. Обявление – актуализация бюджет. Акт. капиталови разходи – приложение. Обявление-капиталови.

» Read more