Покана относно полагане на клетва за встъпване в длъжност на новоизбрания кмет на община Белене, кметове на кметства и общински съветници за мандат 2019-2023 г.

Покана 09.11.2023 (1)