Стартиране тестовете на системата за предупреждение при бедствие BG-ALERT

BRN3C2AF481E7C0_004628