Община Община Белене получи фабрично нови, неупотребявани специализирани машини, техника и оборудване

В изпълнение на проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България, Община Белене получи фабрично нови, неупотребявани специализирани машини, техника и оборудване:
prolet-2

• Автовишка – Марка „BUMER“, модел „BMR – 14“ , върху шаси марка Volkswagen, модел Crafter;
prolet-2

• Багер-челен товарач– Марка HIDROMEK, модел ALPHA GREENTEC 102B;
prolet-2

• Трифазен дизелов генератор върху ремарке (мобилен агрегат) – Марка AKSA, модел APD 70A;
prolet-2

• Трифазен дизелов агрегат – стационарен генератор с малък капацитет (с вкл. инсталация и монтаж) – Марка AKSA, модел APD 165 A;
prolet-2

• Трифазен дизелов агрегат – стационарен генератор с голям капацитет (с вкл. инсталация и монтаж) – Марка AKSA, модел AD 330;
prolet-2

• Специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване (сметосъбираща машина) – шаси марка MAN, модел TGM 18.250 4×2 BB, сметосъбираща надстройка марка „BUMER“, модел BMR – RCV16“;
prolet-2

• Трактор марка Lamborghini, модел SPIRE 100.4 с прикачен инвентар: ремарке марка BICCHI, модел – 2В80, роторен снегорин марка OPTIMAL, модел – 2002HD и песъкар марка POMAROL, модел – PS200;
prolet-2

prolet-2
prolet-2