Общественото запознаване и обсъждане на „План за интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021 – 2027г.“, ще се проведе дистанционно на 29.12.2020г от 13:00ч. по скайп: Община Белене, който желае може да се включи.

PIRO_Belene_ver.5.0_2020.12.08-1